error 404 نمونه صفحه

صفحات Error 404 زیبا

دوشنبه, ۱۴ام اردیبهشت , ۱۳۸۸ | کامران | 14309 بازدید | ۵ دیدگاه

Error 404 وقتی ظاهر میشود که صفحه ای بنا به هر دلیلی دیگر وجود ندارد و در اصطلاح کاربر سایت به بن بست میرسد . اما چه خوب است که برای اینگونه صفحاتی خود شما صفحاتی طراحی کنید و با عذرخواهی از کاربران سایت آنها را به مسیر صلی باز گردانید. اینکه چه تکنیکی باید بکار ببرید تا کاربران به سمت این صفحه سوق داده شوند در بحث امروز ما
ادامه مطلب