digitla arts

تصاویر دیجیتالی فوق العاده زیبا(Digital Arts)

شنبه, ۷ام شهریور , ۱۳۸۸ | کامران | 8150 بازدید | ۹ دیدگاه

مجموعه پیش روی شما مجموعه ای از کارهای تعدادی از هنرمندان شاخه نقاشی دیجیتالی میباشدو شاید بعضی از این تصاویر به قدری خرفه ای و استثسنایی طراحی شده باشند که با نگاه اول متوجه قدرت و استثنایی بودن آنها نشوید. این مجموعه فوق العاده توسط تعدادی زیادی نرم افزار طراحی شده و هرگز با یک نرم افزار به تنهایی نمیتوان این چنین هنرنمایی کرد، ضمن اینکه شما باید نقاش قابلی
ادامه مطلب