معنی رنگ

تئوری رنگ برای طراحان – قسمت اول / معنی رنگ

دوشنبه, ۲۶ام مهر , ۱۳۸۹ | مهدخت | 30000 بازدید | ۳۹ دیدگاه

رنگ در طراحی ذهنی و فردی است ، تاثیر گذاری رنگها رابطه مستقیمی با تفکرات و ذهنیات فرد به بیننده دارد . مسئله ای که باعث عکس العملی در یک فرد می شود ممکن است باعث عکس المعلی مختلف در فرد دیگری شود که این عکس العمل ها به اولویت های فردی و پیش زمینه مذهبی و عوامل متفاوت دیگری بستگی دارد. تئوری رنگ به خودی خود یک علم است
ادامه مطلب