بزرگ کردن حرف اول هر پاراگراف

دوشنبه, ۲۰م آبان , ۱۳۸۷ | بدون دیدگاه

اعمال یک Styleخاص مانند بزرگ کردن حرف اول هر پاراگراف

توسط این Styleمیخواهیم که اولین کاراکتر هر پاراگراف را بصورت متفاوت و بزرگتر از بقیهکاراکترهای موجود در متن نمایش دهیم و بدیهیست که کاربرد اصلی این Effect بر روی متون انگلیسی مشهود تر میباشد واین Style بیشتر برای مقالات یا مجالات یا کتب کاربرد دارد .

در فایل HTMLکه دارید بین دو تگ <head> و </head>کد زیر را اضافه کنید :

 1. <style type=“text/css”>
 2. p.text:first-letter
 3. {
 4. font-size: xx-large;
 5. padding: 2px;
 6. float: left;
 7. }
 8. </style>

کاملا واضح است که برای تگ p کلاسیبا عنوان text:first-letter تعریف کرده ایم که در آنمشخصات حرف اول پاراگراف را تغییر واهیم داد .الیته این تنها مثال است و کارهایزیاد دیگری میتوانیم با آن انجام دهیم .

اکنون باید این Style را برروی متن خود اعمال کنیم. به این شکل عمل خواهیم نمود :

<p
class=”text”>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus
sit amet nulla id libero sagittis consectetuer. Ut ultricies sapien ut.</p>

نمونه کار را میتوانید در اینجا مشاهده کنید .

اگر از مطلب فوق لذت برده اید آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید
 • Twitter
 • FriendFeed
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • MySpace
 • RSS


دیدگاه خود را بنویسید