آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی

جمعه, ۲۲ام بهمن , ۱۳۸۹ | ۲۴ دیدگاه
در ادامه ی سری آموزش های اوریگامی در مطلب قبلی ساخت جعبه ی نگهداری اشیا را آموزش دادیم. دوستان در قسمت نظرات درخواست آموزش گل را دادند و ما هم بنا به خواهش این دوستان امروز ساخت گل لاله به صورت اوریگامی را آموزش می دهیم. ساخت این گل در سه مرحله ی جدا انجام می شود که برای راحتی شما دوستان عزیز تصاویر هر مرحله را به صورت کاغذ های جدا و با رنگ های مختلف نشان داده ایم. مرحله ی اول ساختن مثلث پایه است، مرحله ی دوم ساختن گل لاله از مثلث پایه و مرحله ی سوم ساختن ساقه برای گل است. اگر مایل به ساختن این گل اوریگامی هستید با ما تا انتهای این آموزش همراه باشید:

توضیح: در تمامی سه مرحله نیاز به کاغذهایی مربع شکل به اندازه ۱۵ در ۱۵ سانتی متر داریم. بهتر است برای ساقه کاغذ سبز رنگ و برای مربع پایه که تبدیل به گل لاله می شود کاغذ قرمز رنگ زیبایی انتخاب کنید.

شکل نهایی گل لاله ای که می خواهیم بسازیم به این صورت است:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مثلث پایه :

مرحله ی ۱ : کاغذ مربعی شکل خود را بردارید و طوری آن را قرار دهید که قسمت رنگی رو به خودتان باشد. سپس آن را از وسط تا کرده به طوری قسمت چپ را کاملاً مماس بر قسمت راست تا کنید. سپس تا را باز کنید و کاغذ را به حالت اول برگردانید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۲ : مشابه مرحله ی قبلی کاغذ را از وسط تا کنید با این تفاوت که قسمت پایینی باید بر روی قسمت بالایی مربع تا شود. سپس دوباره کاغذ تا را باز کنید و کاغذ را به حالت اول برگردانید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۳ : کاغذ را برگردانید به طوری که قسمت سفید رنگ آن رو به شما باشد.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۴ : گوشه ی سمت راست پایین را گرفته و آن را بر روی گوشه ی سمت چپ بالا تا کنید تا کاغذ تبدیل به یک مثلث قائم الزاویه شود. سپس تا را به حالت قبلی خود برگردانید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۵ : مشابه مرحله ی قبلی گوشه ی سمت چپ پایین را بر روی گوشه ی سمت راست بالا تا کنید و سپس تا را به حالت قبل برگردانید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۶ : حالا در وسط کاغذ یک خط تا وجود دارد؛ قسمت سمت راست و قسمت سمت چپ را از مرکز به هم نزدیک کنید. زمانی که آن ها را به هم چسباندید با دست دیگرتان سعی کنید زاویه های بالا و پایین را فشار دهید تا آن ها هم کنار دو لبه ی دیگر قرار بگیرند. زمانی که تاها را مرتب و دقیق کنید می بینید که یک مثلث ساخته اید که ما آن را مثلث پایه می نامیم.

به این صورت:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

تبدیل مثلث پایه به گل لاله:

مرحله ی ۷ : مثلث را پایه را به صورت زیر قرار دهید:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۸ : هر طرف مثلث دو لبه دارد. گوشه ی لبه ی اول سمت راست مثلث را بگیرید و آن را تا گوشه ی بالایی مثلث بکشید و ان را تا کنید. دقت داشته باشید که این تا دقیقاً تا مرکز مثلث ادامه پیدا داشته باشد، نه کمتر و نه بیشتر.

به این صورت:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۹ : مرحله ی قبلی را برای لبه ی سمت چپ نیز تکرار کنید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۱۰ : کاغذ را برگردانید و مشابه دو مرحله ی قبلی کاغذ را تا کنید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۱۱ : حالا شکلی شبیه مربع پایه که در آموزش های قبلی داشتیم به دست آورده اید. دو لبه در سمت چپ و دو لبه در سمت راست قرار دارد. یکی از لبه های سمت چپ را به سمت راست ببرید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۱۲ : حالا سمت راست ۳ لبه و سمت چپ یک لبه دارد. ابتدا یک لبه ی سمت چپ را تا مرکز مربع تا کنید به طوری که دقیقاً تا مرکز تا شود. سپس یک لبه از سمت راست را نیز تا مرکز تا کنید.

به این صورت:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۱۳ : کاغذ را برگردانید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۱۴ : مشابه مرحله ی ۱۱ یک لبه از سمت چپ را به سمت راست ببرید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
مرحله ی ۱۵ : حالا هر دو لبه را تا مرکز تا کنید. با این کار شکل یک لوزی ساخته می شود.
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۱۶ : مطابق شکل زیر لبه ای که با حرف A نام گذاری کرده ایم را داخل لبه ی B قرار دهید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۱۷ : کاغذ را برگردانید و مشابه مرحله قبلی لبه ها را داخل هم قرار دهید.
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
مرحله ی ۱۸ : این مرحله شاید مهم ترین و عجیب ترین مرحله در ساخت این اوریگامی باشد. در شکل زیر جایی که حرف A قرار داده ایم یک سوراخ کوچک وجود دارد. باید با دستان خود لبه های A  و B را که مشخص کرده ایم بگیرید و با دهان خود به داخل قسمت C فوت کنید. مراقب باشید که بیش از حد فوت نکنید چرا که لبه ها از هم باز خواهند شد. اگر این اتفاق افتاد سعی کنید لبه ها را دوباره داخل هم قرار دهید.
به این صورت:

قبل از فوت کردن:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
بعد از فوت کردن:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
قبل از فوت کردن:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
بعد از فوت کردن :

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
مرحله ی ۱۹ : کاغذ را مطابق شکل زیر قرار دهید و سعی کنید چهار لبه ی اطراف را کمی رو به عقب تا کنید. به این ترتیب گل لاله را می سازید.
به این صورت:

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

ساخت ساقه ی گل :

مرحله ی ۲۰ : تا اینجای کار ، گل را ساخته اید اما برای زیبایی بیشتر آن نیاز به یک ساقه ی زیبا دارید. یک کاغذ ۱۵ در ۱۵ سانتی متری بردارید و آن را شبیه یک لوزی قرار دهید. سپس لبه ی سمت راست را بر روی لبه ی سمت راست تا کنید و دوباره به حالت قبلی برگردانید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

مرحله ی ۲۱ : لبه ی سمت راست را مطابق تصویر زیر تا خط میانی کاغذ تا کنید. سپس لبه ی سمت چپ را نیز تا میان کاغذ تا کنید.
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
مرحله ی ۲۲ : مطابق شکل زیر گوشه ی سمت راست کاغذ را گرفته و آن را تا تای میانی کاغذ تا کنید. این کار را برای لبه ی سمت چپ نیز تکرار کنید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
مرحله ی ۲۳ : دقیقاً مشابه مرحله ی قبل عمل کنید و گوشه ی سمت راست را تا میان کاغذ کنید. این کار را برای گوشه ی سمت چپ نیز تکرار کنید.
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
مرحله ی ۲۴ : کاغذ را برگردانید و سپس سعی کنید گوشه ی پایینی لوزی به دست آمده را بر روی گوشه ی بالایی لوزی قرار دهید و میانه ی لوزی را دقیق تا کنید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
مرحله ی ۲۵ : حالا دو لبه ی کاغذ را بر روی هم تا کنید. سپس لبه ی پشتی را رو به عقب تا کنید.

آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir
مرحله ی ۲۶ : به این ترتیب ساقه را نیز ساختید. حالا می توانید گل را بر روی ساقه قرار دهید. شکل نهایی به صورت زیر است:
آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

دانلود آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی به صورت PDF

آموزش ساخت جعبه ی نگهداری اشیا به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

رمز فایل: www.ittutorial.ir

پانوشت۱: اگر این اوریگامی را ساخته اید می توانید تصویر آن را جهت نمایش در انتهای همین پست به همراه مشخصات خود به آدرس crackpot_me@yahoo.com ایمیل کنید.

مطالب مرتبط :

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی+ فایل pdf

آموزش ساخت اردک فرار از زندان به صورت اوریگامی+ فایل pdf

آموزش ساخت دایناسور به روش اوریگامی+ فایل pdf

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی+ فایل pdf

آموزش ساخت جعبه ی نگهداری اشیا به روش اوریگامی

Be Sociable, Share!


۲۴ دیدگاه


 1. مریم
  ۲۲ بهمن ۱۳۸۹

  سلام، جالب بود.
  درست کردم این گل رو. و تصویرش رو براتون فرستادم.

  خیلی راهه تا دست هام به ظریف کار کردن عادت کنه. 2. […] آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی […]
 3. free software download
  ۲۳ بهمن ۱۳۸۹

  i like it آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی | ITTutorial مرجعی برای طراحان وب سایت things being at that time im your rss reader
 4. Goback
  ۲۳ بهمن ۱۳۸۹

  سلام علیکم،
  متشکر از مطلبت
 5. امین
  ۲۳ بهمن ۱۳۸۹

  مریم جان عکس گل اوریگامی که ساخته بودین رو اضافه کردم. به عنوان اوریگامی اولتون واقعاً کار زیبایی بود. ممنون که عکس رو فرستادین.
 6. الهام
  ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

  نمی دونم چطوری ازتون تشکر کنم
  واقعا مطالب ارسالی برای من مفید و آموزنده هستن
  باز هم ممنون
 7. امین
  ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

  دوستان هاست عکس ها دچار مشکل شده و اگه قادر به دیدن عکس ها نیستید فایل pdf رو دانلود کنید.
 8. free movie download
  ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

  i like it آموزش ساخت گل لاله به روش اوریگامی | ITTutorial مرجعی برای طراحان وب سایت now im your rss reader
 9. مريم
  ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

  من هر کاری کردم نتونستم که فایل pdf ساختن گل لاله رو دانلود کنم.میشه خواهش کنم که فایلشو برام میل کنید؟ ممنون میشم
 10. اشکـ+ـان
  ۵ اسفند ۱۳۸۹

  سلام
  بازم گل کاشتین
  ولی عکس هاش واسه من باز نمیشه!! 🙁
 11. اشکـ+ـان
  ۵ اسفند ۱۳۸۹

  سلام.
  گل کاشتین
  ولی عکس هاش باز نمیشه
  سرور میگه مشکل داره
  میروم که از مدیا فایر دانلود کنم :دی
  🙁
 12. امین
  ۵ اسفند ۱۳۸۹

  اشکان جان عکس ها تا چند روز آینده حتماً درست می شن. ممنون که به ما لطف دارین.
 13. اوژن
  ۷ اسفند ۱۳۸۹

  من قبل از اینکه عکس ها این شکلی بشن گل را ساختم ولی یادم رفت نظر بدهم.خیلی قشنگه وعالی شد. لطفا اوریگامی گل فرار از زندان را هم یاد دهید.
 14. امین
  ۸ اسفند ۱۳۸۹

  دوستان لینک عکس های این پست اصلاح شدند.
 15. محمد
  ۷ فروردین ۱۳۹۰

  امیدوارم توکارت موفق باشی خیلی عالی بود
 16. MOsRos of arark
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

  لطفا فایل پی دی اف رو در هاست دیگه ای آپلود کنین. متاسفانه فیلتر شده و صفحه مربوطه برای دانلود باز نمیشه. اگه امکان داره دانلود با لینک مستقیم بذارین خیلی دوست دارم فایلشو ا داشته باشتم
 17. سارا
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

  کلی جالب بود 🙂
 18. بی نام
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

  خیلی خیلی خیلی عالی بود
 19. سالوادور
  ۴ تیر ۱۳۹۰

  این عالی بود ممنون از اونائی که زحمت کشیدن و این مطالب رو اینقدر خوب واین قدر منظم با عکس های بسیار شیوا اینجا گذاشتن.بسیار خوب.
 20. رضا
  ۲۵ تیر ۱۳۹۰

  خیلی جالب بود بازم ازاینا بزارین.
 21. وحیده - کلوانی
  ۱۰ دی ۱۳۹۰

  با سلام وخسته نباشید از آموزش جالبتون
  من دانشجوی معماریم و داریم یک پارک تحت عنوان پارک شهید طراحی می کنیم به همین خاطر من می خوام ماکت یک لاله که نماد شهیده رو درست کنم اگه عکس هر مرحله و عکس کاملش رو واسم میل بزنین ممنون می شم چون من نه فایل pdf و نه عکسها هیچ کدوم رو نتونستم دانلود کنم
  بازم ازتون تشکر می کنم
 22. روژ
  ۲۶ دی ۱۳۹۰

  متاسفانه منم نه عکسارو دیدم نه دانلودیدم
 23. امین
  ۲ بهمن ۱۳۹۰

  روژ عزیز لینک دانلود پاک شده و منم دسترسی ندارم تا لینکو اصلاح کنم. می تونید از اینجا دانلود کنید:
  http://www.mediafire.com/?1qmsd9bep0vw2d0
 24. وحید
  ۲۴ فروردین ۱۳۹۱

  خیلی عالی بود واقعا دستتون درد نکنه خیلی قشنگه
  فقط یه چیزی…اگه مغزی گل لاله(نوک نوک غنچه) رو یکم بپیچونین قشنگ تر میشهدیدگاه خود را بنویسید