آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی+ فایل pdf

چهارشنبه, ۱۰ام آذر , ۱۳۸۹ | ۶۷ دیدگاه

اوریگامی یک هنر ژاپنی است که از هزاران سال پیش در بین مردم رواج داشته و طرفداران خاص خود را نه تنها در ژاپن بلکه در سراسر جهان دارد. هدف این هنر آفریدن طرح‌ های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است. معنای لغوی این واژه در زبان ژاپنی «تا کردن کاغذ» است و تمام مدل های کاغذ و تا را در بر دارد، حتی آن هایی که ژاپنی نیستند. اوریگامی فقط از تعداد کمی از تاهای گوناگون استفاده می‌کند، ولی همین تاها می‌توانند به روش‌های گوناگونی ترکیب شوند تا طرح های متفاوتی ایجاد کنند. در این آموزش قصد داریم روش ساخت مکعب با استفاده از اوریگامی را آموزش دهیم، پس با ما همراه باشید:

مرحله ی اول: ابتدا ۶ کاغذ به اندازه ی ۱۵ در ۱۵ سانتی متر نیاز دارید. دو کاغذ قرمز، دو کاغذ نارنجی، دو کاغذ سبز.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی دوم: دو گوشه ی مخالف کاغذ را روی هم تا کنید تا کاغذ شبیه یک مثلث شود.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی سوم: سپس تا را باز کنید و دو گوشه ی کاغذ را که روی هم تا نکرده اید روی هم بگذارید اما تا نکنید، مرکز کاغذ را با انگشت شصت و انگشت اشاره ی خود به اندازه ی یک انگشت تا کنید؛ دقت کنید که این قسمت فقط باید یک علامت باشد پس زیاد تا نکنید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

باید به این صورت علامت گذاری کنید:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی چهارم: حالا با توجه به عکس بالایی لبه های سمت راست و چپ را به آرامی تا جایی که علامت زده اید تا کنید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی پنجم: حالا لبه های پایینی گوشه هایی که به شکل مثلث کوچک درآمده اند را به سمت بالا بکشید و درحالی که انگشت اشاره ی دست چپ خود را روی نوک مثلث کوچک گذاشته اید سعی کنید لبه را روی مثل تا کنید. در مورد لبه ی بالایی هم همین کار کار را تکرار کنید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی ششم: حالا لبه های بیرونی در سمت چپ و راست کاغذ را به سمت داخل تا کنید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی هفتم: حالا از محلی که در تصویر زیر با خط چین نمایش داده شده لبه ها را به سمت بالا تا کنید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی هشتم: حالا لبه هایی را که تا کرده اید با یک دست خود به سمت جای قبلی خود بکشید و با دست دیگر تای کاغذ زیرین را به سمت بالا فشار دهید. لبه ها را زیر کاغذ قرار دهید.

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی نهم: مرحله ی بالا را برای سمت دیگر هم تکرار کنید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی دهم: کاغذ را برگردانید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی یازدهم: حالا از محل خط چین هایی که در تصویر زیر نمایش داده شده اند لبه ها را به سمت خودتان تا کنید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی دوازدهم: این مراحل را برای ۵ کاغذ دیگر خود تکرار کنید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی سیزدهم: حالا یکی از کاغذ های قرمز رنگ را درون یکی از کاغذ های نارنجی قرار دهید و لبه ی آن را به سمت داخل تا کنید تا مانند یک گیره عمل کند.

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

نمای نزدیک تر:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی چهاردم: لبه ی یک کاغذ زرد را هم مثل شکل زیر درون کاغذ نارنجی تا کنید. دقت کنید که لبه ی کاغذ زرد رنگ به سمت داخل تا شده است.

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

شکلی که تا به حال ساخته اید باید به این صورت باشد:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی پانزدهم: حالا کاغذ ها را برگردانید.

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی شانزدهم: کاغذ نارنجی دیگری را که دارید بالای کاغذ قرمز قرار دهید و لبه ی کاغذ قرمز را درون کاغذ نارنجی تا کنید. سپس کاغذ زرد رنگ را هم درون کاغذ نارنجی تا کنید.

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی هجدهم: حالا چهار طرف مکعب را پر کرده اید، باید دو طرف دیگر که در کنار قرار دارند را پر کنید. باید از کاغذ های باقی مانده که یک زرد و یک قرمز است استفاده کنید. دقت کنید که مکعب را یک طرف به سمت بالا چرخانده ایم.

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی نوزدهم: کاغذ قرمز رنگ باقی مانده را بردارید و یکی از لبه های آن را داخل کاغذ زرد که قبلاً کاغذی درون آن تا نشده تا کنید، لبه ی دیگر آن را درون کاغذ قرمز رنگی که قبلاً کاغذی درون آن تا نشده تا کنید. حالا مکعب را بچرخانید و در حالتی قرار دهید که بتوانید دو لبه ی نارنجی رنگ را درون آن تا کنید.

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

مرحله ی بیستم: کاغذ زرد رنگ باقی مانده را بردارد و آن را در قسمت باقی مانده قرار دهید به طوری که یک لبه ی آن را داخل کاغذ زرد رنگی تا کنید که قبلاً یک کاغذ قرمز رنگ درون آن تا خورده است و لبه ی دیگر آن را درون کاغذ قرمز رنگی تا کنید که قبلاً یک کاغذ قرمز رنگ دیگر درون آن تا خورده است. سپس لبه های نارنجی را درون کاغذ زرد رنگ تا کنید.

به این صورت:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

شکل نهایی:

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی - ittutorial.ir

پانوشت۱: در صورت استقبال شما دوستان عزیز، آموزش اوریگامی ادامه پیدا خواهد کرد؛ پس لطفاً نظر خود را اعلام کنید.

دانلود آموزش ساخت مکعب به روش اوریگامی به صورت PDF

آموزش ساخت جعبه ی نگهداری اشیا به روش اوریگامی - www.ITTutorial.ir

رمز فایل: www.ittutorial.ir

پانوشت: اگر این اوریگامی را ساخته اید می توانید تصویر آن را جهت نمایش در انتهای همین پست به همراه مشخصات خود به آدرس crackpot_me@yahoo.com ایمیل کنید.

مطالب مرتبط:

آموزش ساخت اردک فرار از زندان به صورت اوریگامی+ فایل pdf
آموزش ساخت دایناسور به روش اوریگامی+ فایل pdf
آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی+ فایل pdf

Be Sociable, Share!


۶۷ دیدگاه


 1. دخترحوا
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹

  آقا این سخت بودد:دی
  یه روز طول می کشه!!
 2. زینب
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹

  من با ادامه ی آموزش اوریگامی موافقم و بابتش از شما سپاسگذار …
 3. علی
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹

  خیلی جالب بود
  لطفا ادامه دهیه
 4. بهروز
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹

  خیلی جالب بود
  وقتی هشت سلام بود با برادرم یه دونه ۳*۳ متری شو درست کردیم خیلی جالب بود اگه دوربین داشتم حتما ازش یه عکی می نداختم ولی حیف ..
 5. Z
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹

  Khielii jaleb bood . man khosham omadd.mamnon misham ke edame bedid
 6. ahmad
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹

  kheili jaleb bod
  emtehanesh mikonam
 7. علی
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹

  سلام. آقا مرسی خیلی عالیه. همین الان میرم درست میکنم. ادامه بدین. چیزایی رو هم که میشه تو وقت کمتری درست کرد بزارید. مرسی
 8. سعید
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹

  خوب بود ولی به قول دوستمون سخته ” ولی ممکنه ” !!
 9. علیu
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  آقا دمت گرم
  جدا حال کردیم
  اگه مشکلی نیست ماهم یه چیزایی بلدیم اگه یه ایمیل به ما بدی ماهم زوری بزنیم :دی
 10. حامد
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  سلام، آموزش جالبی بود لطفا ادامه بدید
  مرسی
 11. said khalil sadat
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  that was good
 12. امین
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  ممنون از همه ی دوستانی که نظر لطفشون رو اعلام کردند. انشاالله ادامه خواهیم داد.
 13. sara
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  besiar khoob va jaleb bood . lotfan dar soorat emkan majmoeyi az origamihara az ashyae moktalef ra amozesh dahid.
  khaste nabashid.
  baz ham moamnoon ….
 14. محمد نوری
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  خیلی باحال بود وقتی تموم شد اعتماد به نفس خاصی بهم دست داد … دی:
 15. اشکـ+ـان
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  جالب بود.
  اگه از این آموزش ها بیشتر بذارین ممنون میشم!
 16. mohammad
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  طرح جالبی بود.
 17. hossein
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  مرغابی فرار از زندان رو توی اولویت بزارید :d
 18. امین
  ۱۳ آذر ۱۳۸۹

  حتماً ، آموزش بعدی رو به اردک یا مرغابی فرار از زندان اختصاص دادیم.
 19. moein
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  mamnun kheyli ghashange.edame bedin.movafagh bashin
 20. mohsen
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  edame bedin khoobe.
 21. امين
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  کار قشنگی بود …
  اگه میخواین طرز ساخت مرغابی اسکافیلد رو یاد بگیرید ، فایل آموزش pdf اون رو از لینکی که براتون گذاشتم دانلود کنید.

  http://www.1pezeshk.com/wp-content/pics/DEY/prison%20break%20bird.pdf

  خیلی سخته باید حرفه ای باشید
 22. امین
  ۱۳ آذر ۱۳۸۹

  لطف دارید.
  یک پست به طور مجزا برای آموزش اردک فرار از زندان اختصاص خواهیم داد.
 23. reza
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  بسیار عالی است و حتما کتابهایی در این زمینه برای دانلود بزارید
  با تشکر فراوان
 24. maryam
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  khobe ; chize jalebiye ; mer30
 25. reza
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  خوب و جالب بود.
 26. ALI
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  عالی بود
 27. shiva
  ۱۱ آذر ۱۳۸۹

  خیلی جالب بود ممنوندیدگاه خود را بنویسید